Tłumaczenia

 • uwierzytelnione dokumentów (aktów urodzenia i małżeństwa, świadectw, certyfikatów, zaświadczeń, itp.),
 • dokumentacji firm i spółek (ofert, sprawozdań, bilansów, KRS),
 • artykułów i tekstów o tematyce prawnej, ekonomicznej oraz handlowej,
 • proofreading i korekty,
 • ustne aktów notarialnych, negocjacji i rozmów biznesowych,
 • inne.

Warsztat tłumacza: memoQ

Dokonuję przekładu w następujących parach językowych:

 • polski – angielski / angielski – polski
 • polski – niemiecki / niemiecki – polski
 • niemiecki – angielski / angielski - niemiecki

Specjalizacje:

 • prawo (umowy, opinie, wnioski i  pisma procesowe)
 • ekonomia, handel, finanse, bankowość
 • budownictwo, technika, elektronika
 • medycyna (zaświadczenia, karty szpitalne, diagnozy)
 • marketing (materiały reklamowe, oferty, broszury)
 • UE (wnioski o dofinansowanie, pisma)
 • IT (strony www, interfejsy użytkowników)