Cennik

Podane ceny są cenami netto i należy doliczyć do nich 23% VAT. Stałym klientom oferuję zniżki. W przypadku większych zleceń możliwe jest negocjowanie stawek. Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego.  Wstępna, bezpłatna wycena tłumaczenia odbywa się według statystyki wyrazów tekstu źródłowego, ostateczna następuje na podstawie faktycznej ilości znaków w języku docelowym.  Zlecenie uznaje się za złożone gdy klient zaakceptuje warunki jego realizacji i potwierdzi jego złożenie mailowo. Za wykonaną usługę wystawiam faktury VAT.

TŁUMACZENIA USTNE »

 

Do 4h

Powyżej 4h

Konsekutywne/zwykłe

140 zł/h

120 zł/h

Symultaniczne/uwierzytelnione

150 zł/h

130 zł/h

Minimalną jednostką rozliczeniową jest 2-godzinny blok; każde tłumaczenie trwające do 2 godzin jest płatne w wysokości odpowiednio 240/280 zł (patrz wyżej); każda rozpoczęta godzina traktowana jest jako kolejna.

TŁUMACZENIA PISEMNE:

POLSKI -> ANGIELSKI »

Tłumaczenie

Jednostka

Cena

Zwykłe – bez pieczątki tłumacza przysięgłego

1800 znaków ze spacjami wg wskazań edytora tekstu

50 zł

Przysięgłe – inne niż podane poniżej

1125 znaków ze spacjami wg wskazań edytora tekstu

50 zł

Odpis skrócony aktu urodzenia

całość

50 zł

Odpis zupełny aktu urodzenia

całość

70 zł

Odpis skrócony aktu małżeństwa

całość

50 zł

Odpis zupełny aktu małżeństwa

całość

70 zł

Dyplom ukończenia studiów

całość

50 zł

Dyplom lekarza

całość

50 zł

Suplement licencjata

całość

wycena indywidualna

Suplement magistra

całość

wycena indywidualna

Świadectwo ukończenia liceum (matura wg starych zasad)

całość

120 zł

Świadectwo dojrzałości od 2005r.

całość

50 zł

Świadectwo ukończenia klasy szkoły podstawowej

całość

100 zł

Świadectwo ukończenia klasy gimnazjum

całość

100 zł

PIT 36

całość

300 zł

PIT 37

całość

300 zł

Zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego o dochodach

całość

70 zł

Zaświadczenie płatnika VAT

całość

50 zł

Zaświadczenie o niekaralności

całość

70 zł

Potwierdzenie zameldowania

całość

50 zł

Akt chrztu

całość

50 zł

Apostille

całość

50 zł

POLSKI -> NIEMIECKI »

Tłumaczenie

Jednostka

Cena

Zwykłe – bez pieczątki tłumacza przysięgłego

1800 znaków ze spacjami wg wskazań edytora tekstu

50 zł

Przysięgłe – inne niż podane poniżej

1125 znaków ze spacjami wg wskazań edytora tekstu

50 zł

Odpis skrócony aktu urodzenia

całość

50 zł

Odpis zupełny aktu urodzenia

całość

70 zł

Odpis skrócony aktu małżeństwa

całość

50 zł

Odpis zupełny aktu małżeństwa

całość

70 zł

Dyplom ukończenia studiów

całość

50 zł

Dyplom lekarza

całość

50 zł

Świadectwo ukończenia liceum (matura wg starych zasad)

całość

120 zł

Świadectwo dojrzałości od 2005r.

całość

50 zł

Świadectwo ukończenia klasy szkoły podstawowej

całość

100 zł

Świadectwo ukończenia klasy gimnazjum

całość

100 zł

Zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego o dochodach

całość

70 zł

Zaświadczenie płatnika VAT

całość

50 zł

Zaświadczenie o niekaralności

całość

70 zł

Potwierdzenie zameldowania

całość

50 zł

Odpis aktu chrztu

całość

50 zł

Apostille

całość

50 zł

ANGIELSKI -> POLSKI »

Tłumaczenie

Jednostka

Cena

Zwykłe – bez pieczątki tłumacza przysięgłego

1800 znaków ze spacjami wg wskazań edytora tekstu

50 zł

Przysięgłe – inne niż podane poniżej

1125 znaków ze spacjami wg wskazań edytora tekstu

50 zł

Odpis aktu urodzenia Wielka Brytania

całość

50 zł

Druk P60

całość

80 zł

Odpis aktu urodzenia Irlandia

całość

50 zł

Odpis aktu urodzenia Stany Zjednoczone i Kanada

całość

od 50 zł

Odpis aktu małżeństwa Wielka Brytania

całość

50 zł

Odpis aktu małżeństwa Stany Zjednoczone i Kanada

całość

od 50 zł

Prawo jazdy Wielka Brytania

całość

50 zł

NIEMIECKI -> POLSKI »

Tłumaczenie

Jednostka

Cena

Zwykłe – bez pieczątki tłumacza przysięgłego

1800 znaków ze spacjami wg wskazań edytora tekstu

50 zł

Przysięgłe – inne niż podane poniżej

1125 znaków ze spacjami wg wskazań edytora tekstu

50 zł

Odpis aktu urodzenia

całość

50 zł

Odpis aktu małżeństwa

całość

50 zł

Odpis aktu zgonu

całość

50 zł

Usługi dodatkowe w ramach tłumaczeń pisemnych:

  • korekta tekstu 50% stawki podstawowej tłumaczenia
  • proofreading 50% stawki podstawowej tłumaczenia

 

TŁUMACZENIE REJESTRACYJNYCH DOKUMENTÓW SAMOCHODOWYCH

Poniższe ceny są cenami brutto.

 

NIEMCY

 

Komplet dokumentów (dowód rejestracyjny i faktura/umowa) 

90 zł

Dowód rejestracyjny (Zulassungsbescheinigung Teil I i II)

70 zł

WIELKA BRYTANIA  
Dowód rejestracyjny V5C DVLA 80 zł
Dowód rejestracyjny V5C DVLA (V5C3 + V5C4) 100 zł
Druk P963 (zaświadczenie o eksporcie pojazdu odzyskanego) 50 zł
Druk 561 (świadectwo permamentnego wywozu pojazdu)  50 zł
Deklaracja Zgodności Wspólnoty Europejskiej (Certificate of Conformity) 90 zł
STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI  
Akt własności (Certificate of Title) od 90 zł
NIDERLANDY  
Pojedynczy dokument 45 zł
DANIA wycena indywidualna
NORWEGIA wycena indywidualna
BELGIA wycena indywidualna