Cennik

Podane ceny są cenami brutto. Stałym klientom oferuję zniżki. W przypadku większych zleceń możliwe jest negocjowanie stawek. Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego.  Wstępna, bezpłatna wycena tłumaczenia odbywa się według statystyki wyrazów tekstu źródłowego, ostateczna następuje na podstawie faktycznej ilości znaków w języku docelowym.  Zlecenie uznaje się za złożone gdy klient zaakceptuje warunki jego realizacji i potwierdzi jego złożenie mailowo. Za wykonaną usługę wystawiam faktury VAT.

TŁUMACZENIA USTNE »

 

Do 4h

Powyżej 4h

Konsekutywne/zwykłe

150 zł/h

140 zł/h

Symultaniczne/uwierzytelnione

200 zł/h

200 zł/h

Minimalną jednostką rozliczeniową jest 2-godzinny blok; każde tłumaczenie trwające do 2 godzin jest płatne w wysokości odpowiednio 300/400 zł (patrz wyżej); każda rozpoczęta godzina traktowana jest jako kolejna.

TŁUMACZENIA PISEMNE:

POLSKI -> ANGIELSKI »

Tłumaczenie

Jednostka

Cena

Zwykłe – bez pieczątki tłumacza przysięgłego

1800 znaków ze spacjami wg wskazań edytora tekstu

61,50 zł

Przysięgłe – inne niż podane poniżej

1125 znaków ze spacjami wg wskazań edytora tekstu

61,50 zł

Zaświadczenie Covid (jednostronicowe) całość 61.50 zł

Odpis skrócony aktu urodzenia

całość

61,50 zł

Odpis zupełny aktu urodzenia

całość

100 zł

Odpis skrócony aktu małżeństwa

całość

61,50 zł

Odpis zupełny aktu małżeństwa

całość

100 zł

Dyplom ukończenia studiów

całość

61,50 zł

Dyplom lekarza

całość

61,50 zł

Suplement licencjata

całość

wycena indywidualna

Suplement magistra

całość

wycena indywidualna

Świadectwo ukończenia liceum (matura wg starych zasad)

całość

150 zł

Świadectwo dojrzałości od 2005r.

całość

61,50 zł

Świadectwo ukończenia klasy szkoły podstawowej

całość

125 zł

Świadectwo ukończenia klasy gimnazjum

całość

125 zł

PIT 36

całość

wycena indywidualna

PIT 37

całość

wycena indywidualna

Zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego o dochodach

całość

100 zł

Zaświadczenie płatnika VAT

całość

80 zł

Zaświadczenie o niekaralności

całość

100 zł

Potwierdzenie zameldowania

całość

61,50 zł

Akt chrztu

całość

61,50 zł

Apostille

całość

61,50 zł

POLSKI -> NIEMIECKI »

Tłumaczenie

Jednostka

Cena

Zwykłe – bez pieczątki tłumacza przysięgłego

1800 znaków ze spacjami wg wskazań edytora tekstu

61,50 zł

Przysięgłe – inne niż podane poniżej

1125 znaków ze spacjami wg wskazań edytora tekstu

61,50 zł

Odpis skrócony aktu urodzenia

całość

61,50 zł

Odpis zupełny aktu urodzenia

całość

100 zł

Odpis skrócony aktu małżeństwa

całość

61,50 zł

Odpis zupełny aktu małżeństwa

całość

100 zł

Dyplom ukończenia studiów

całość

61,50 zł

Dyplom lekarza

całość

61,50 zł

Świadectwo ukończenia liceum (matura wg starych zasad)

całość

150 zł

Świadectwo dojrzałości od 2005r.

całość

61,50 zł

Świadectwo ukończenia klasy szkoły podstawowej

całość

125 zł

Świadectwo ukończenia klasy gimnazjum

całość

125 zł

Zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego o dochodach

całość

100 zł

Zaświadczenie płatnika VAT

całość

80 zł

Zaświadczenie o niekaralności

całość

100 zł

Potwierdzenie zameldowania

całość

61,50 zł

Odpis aktu chrztu

całość

61,50 zł

Apostille

całość

61,50 zł

ANGIELSKI -> POLSKI »

Tłumaczenie

Jednostka

Cena

Zwykłe – bez pieczątki tłumacza przysięgłego

1800 znaków ze spacjami wg wskazań edytora tekstu

61,50 zł

Przysięgłe – inne niż podane poniżej

1125 znaków ze spacjami wg wskazań edytora tekstu

61,50 zł

Odpis aktu urodzenia Wielka Brytania

całość

61,50 zł

Druk P60

całość

125 zł

Odpis aktu urodzenia Irlandia

całość

61,50 zł

Odpis aktu urodzenia Stany Zjednoczone i Kanada

całość

od 75 zł

Odpis aktu małżeństwa Wielka Brytania

całość

61,50 zł

Odpis aktu małżeństwa Stany Zjednoczone i Kanada

całość

od 75 zł

Prawo jazdy Wielka Brytania

całość

61,50 zł

NIEMIECKI -> POLSKI »

Tłumaczenie

Jednostka

Cena

Zwykłe – bez pieczątki tłumacza przysięgłego

1800 znaków ze spacjami wg wskazań edytora tekstu

61,50 zł

Przysięgłe – inne niż podane poniżej

1125 znaków ze spacjami wg wskazań edytora tekstu

61,50 zł

Odpis aktu urodzenia

całość

61,50 zł

Odpis aktu małżeństwa

całość

61,50 zł

Odpis aktu zgonu

całość

61,50 zł

Usługi dodatkowe w ramach tłumaczeń pisemnych:

  • korekta tekstu 50% stawki podstawowej tłumaczenia
  • proofreading 50% stawki podstawowej tłumaczenia

 

TŁUMACZENIE REJESTRACYJNYCH DOKUMENTÓW SAMOCHODOWYCH

Poniższe ceny są cenami brutto.

 

NIEMCY

 

Komplet dokumentów (dowód rejestracyjny i faktura/umowa) 

100 zł

Dowód rejestracyjny (Zulassungsbescheinigung Teil I i II)

80 zł

WIELKA BRYTANIA  
Dowód rejestracyjny V5C DVLA 100 zł
Dowód rejestracyjny V5C DVLA (V5C3 + V5C4) 120 zł
Druk P963 (zaświadczenie o eksporcie pojazdu odzyskanego) 61,50 zł
Druk 561 (świadectwo permamentnego wywozu pojazdu)  61,50 zł
Deklaracja Zgodności Wspólnoty Europejskiej (Certificate of Conformity) 150 zł
STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI  
Akt własności (Certificate of Title) od 120 zł
NIDERLANDY  
Pojedynczy dokument 70 zł
DANIA wycena indywidualna
NORWEGIA wycena indywidualna
BELGIA wycena indywidualna